Tarieven

Tarieven

We hebben er voor gekozen om niet met uurtarieven (uurtje, factuurtje) te werken. Met uurtarieven weet u als klant namelijk nooit vooraf waar u aan toe bent en betaalt u teveel wanneer de boekhouder of accountant niet efficiënt genoeg werkt. Wij streven er naar om het aantal handmatige boekingen zo laag mogelijk te houden, door te focussen op vergaande automatisering. Dankzij onze automatisering kunnen wij werken met vaste tarieven.

Voor onze diensten zijn voor het jaar 2022 de volgende tarieven van toepassing. Bij afname van meer diensten kunt u een offerte aanvragen van de kosten op jaarbasis. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan, u kunt vertrouwen op ons lage tarief. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting.

Aangiften Inkomstenbelasting

 • Particulieren aangifte inkomstenbelasting € 30,-- (alleenstaanden)
 • Particulieren aangiften inkomstenbelasting € 50,-- (partners)
 • Ondernemers aangifte inkomstenbelasting € 100,--

Aangiften Omzetbelasting

 • Aangifte omzetbelasting € 25,-- per aangiftetijdvak
 • Indienen suppletie aangifte omzetbelasting € 25,-- per jaar

Aangiften Vennootschapsbelasting

 • Aangifte vennootschapsbelasting € 100,-- per B.V.

Deze prijzen zijn inclusief het controleren van de aanslagen inkomsten-, omzet- en vennootschapsbelasting.

Boekhouding en jaarrekening

 • Boekhouding met een omzet tot € 25.000 kost circa € 400,-- per jaar
 • Boekhouding met een omzet tot € 50.000 kost circa € 650,-- per jaar
 • Boekhouding met een omzet tot € 100.000 kost circa € 850,-- per jaar
 • Boekhouding met een omzet tot € 200.000 kost circa € 1.000,-- per jaar
 • Jaarrekening met balans, winst- en verliesrekening met toelichting op de balans in een overzichtelijk  begrijpelijk opgesteld rapport € 150,--

Indien gewenst kunnen wij u voorzien van tussentijdse cijfers als u of uw bankinstelling daaraan behoefte heeft, neemt u dan contact met ons op over uw wensen en wij zullen tegen scherpe prijzen professionele tussentijdse cijfers rapporteren.

Salarisadministratie

Wij hanteren een vaste prijs per medewerker per maand.

 • Prijs per loonstrook bij 20 en meer werknemers € 8,–
 • Prijs per loonstrook bij 10 tot 20 werknemers      € 9,–
 • Prijs per loonstrook bij 2 tot 10 werknemers        € 10,–
 • Prijs per loonstrook bij 1 werknemer                      € 12,–

Advieswerkzaamheden

Wij leveren ook diverse schriftelijke fiscale adviezen en dat tegen vaste prijsafspraken. Uiteraard kan ook voor deeladviezen op dit gebied een vaste prijs worden verstrekt. 

Op grond van kennis en ervaring kan een gerichte indicatie worden gegeven van het aantal uren dat aan de werkzaamheden zal worden besteed.