Belastingaangiften

Belastingaangiften

Maandelijks, per kwartaal en/ of per jaar moeten er diverse belastingaangiften worden ingediend voor particulieren en ondernemingen. Wij kunnen alle disciplines namens en voor u verzorgen.

 •   Inkomstenbelasting voor particulieren en ondernemers;
 •   Vennootschapsbelasting;
 •   Loonbelasting;
 •   Periodieke aangiften omzetbelasting.
 •   Erf- en schenkbelasting;
 •   Voorlopige teruggaven;
 •   Zorg- en huurtoeslag;
 •   Voorlopige teruggaaf kinderopvangtoeslag.

Een van de eerste fiscale aandachtspunten waar een ondernemer mee te maken krijgt is de omzetbelasting (BTW). Als ondernemer kunt u ervoor kiezen dit zelf te doen of uit te besteden, ook een gedeelte zelf doen en bijvoorbeeld de aangifte uitbesteden behoort tot de mogelijkheden. Laat u, voordat u de onderneming begint, goed informeren over de wijze waarop uw onderneming door de belastingdienst wordt aangemerkt voor de omzetbelasting. Een onjuiste keuze kan verstrekkende gevolgen hebben! Het gaat er meestal niet om hoe u zich de zaken voorstelt, maar over wat er feitelijk heeft plaatsgevonden. Aan de administratie van de BTW worden bepaalde eisen gesteld. Uit de administratie moet duidelijk blijken hoeveel BTW aan de Belastingdienst is verschuldigd en hoeveel BTW als voorbelasting is af te trekken. Per aangiftetijdvak moet het volgende worden bijgehouden:

 1.   afgegeven facturen (doorlopend genummerd);
 2.   ontvangen rekeningen;
 3.   uitgaven;
 4.   ontvangsten.

Facturen moeten aan bepaalde eisen voldoen, overleg dan ook met ons voordat u de eerste factuur uitreikt of deze aan de voorwaarden voldoet.