Jaarrekening

Jaarrekening

Het in het bezit zijn van jaarrekeningen is een wettelijke verplichting ten behoeve van uw belastingaangifte. Global Accountants heeft zich gespecialiseerd in het maken van correcte inzichtelijke jaarrekeningen.

  • Een jaarrekening is er in de eerste plaats om de ondernemer inzicht te geven in zijn of haar eigen bedrijf, zodat deze een jaarrekening kan gebruiken als een vorm van “management tool” om de onderneming te laten floreren.
  • Uw jaarrekening verschijnt niet alleen op het “verplichte” einde van het jaar, maar als u dit wenselijk vindt, leveren wij overzichtelijke tussentijdse rapportages aan.
  • De door ons opgestelde jaarrekeningen worden opgesteld volgens de wettelijke eisen. Een jaarrekening bestaat uit een balans (situatie per begin en einde van het jaar) en een winst & verlies rekening (het uiteindelijke resultaat van de onderneming in het boekjaar). Tevens geven wij een toelichting op het tot stand komen van deze cijfers.
  • Wij hechten veel waarde aan de inzichtelijkheid van een jaarrekening. Wij nemen de jaarrekening dan ook graag persoonlijk met u door, om eventuele vragen direct te kunnen beantwoorden.
  • Het maken van publicatiestukken en het deponeren ervan bij de Kamer van Koophandel.