Financiële administratie

U als ondernemer weet uit ervaring dat het voeren van een goede administratie meer is dan alleen boekhouden. Door het interpreteren van de cijfers is een enorme hoeveelheid informatie uit uw administratie te halen welke voor u van belang is om uw onderneming te managen. Global Accountants kan u op vele terreinen vakkundig bijstaan, zowel adviserend als uitvoerend.

Als wij voor u de financiële administratie verzorgen, houdt dit onder andere de volgende werkzaamheden in:

  •   Registratie van binnenkomende en uitgaande facturen,
  •   Registratie van betalingsverkeer, door middel van het inboeken van bankafschriften,
  •   Het in kaart brengen van opbrengsten en onkosten,
  •   Kruiscontrole van het betalingsverkeer, door middel van controle op bankafschriften en bijbehorende facturen,
  •   Kasregistratie,
  •   Periodieke aangiften omzetbelasting (maandelijks, per kwartaal of per jaar).