Nieuwe looncriteria expat

Nieuwe looncriteria expat

Geplaatst 7 december 2017

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning moeten Expats voldoen aan een aantal looncriteria. Deze looncriteria worden jaarlijks herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. Op basis van deze berekening worden de looncriteria vanaf 1 januari 2018 verhoogd.

Nieuwe bedragen
Met ingang van 1 januari 2018 gelden voor expats de volgende minimum bruto looncriteria per maand exclusief 8% vakantiegeld:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: 3.229 euro (3.487,32 euro inclusief vakantiegeld)
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: 4.404 euro (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld)
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: 2.314 euro (2.499,12 euro inclusief vakantiegeld)

De bovenstaande leeftijdsgebonden normen worden ook gehanteerd voor aanvragen voor een verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn.

Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantiegeld voor een Europese Blauwe kaart is gewijzigd naar 5.160 euro (5.572,80 euro inclusief vakantiegeld).

Het minimum bruto maandlooncriterium voor een tewerkstellingsvergunning in het kader van een overplaatsing binnen een concern die niet onder de EU ICT-richtlijn valt, is 4.404 euro exclusief vakantiegeld (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld).

Wat betekent dit voor u als werkgever?
Indien u als werkgever bijvoorbeeld een buitenlandse werknemer in dienst wilt nemen als kennismigrant van ouder dan 30 jaar, dan moet u vanaf 1 januari 2018 rekening houden met het nieuwe criterium van 4.404 euro (4.756,32 euro inclusief vakantiegeld). Ook in geval van verlenging van een bestaande verblijfsvergunning na 1 januari 2018 zal aan het nieuwe looncriterium moeten worden voldaan.

Betalingswijze
Het gegarandeerde loon dient maandelijks giraal op een bankrekening op naam van de (kennis)migrant te worden overgemaakt.

Contact
Mocht u meer informatie willen over de nieuwe looncriteria, neemt u dan contact met ons op 036-2030583 of via de e-mail info@reclaim.tax