Werknemer meldt zich ziek!

Uw werknemer meldt zich ziek!

Geplaatst 20 februari 2018

Uw werknemer met een vaste dienstbetrekking heeft recht op doorbetaling van zijn salaris de eerste 24 maanden van zijn arbeidsongeschiktheid. Indien uw werknemer na 24 maanden arbeidsongeschikt is geweest en nog niet aan de slag kan, moet u beslissen wat te doen met de arbeidsovereenkomst.

Verplichting loon door te betalen

Als werkgever hoeft u na twee jaar geen loon meer door te betalen aan uw zieke werknemer. Houdt u rekening mee dat indien het UWV van mening is dat er geen voldoende inspanningen zijn verricht voor de re-integratie van de werknemer, u veroordeelt wordt salaris zelfs na twee jaar door te betalen. De verplichtingen uit het arbeidscontract blijft echter in tact.

Re-integratieverplichtingen

Uw inspanningen voor de re-integratie blijft voortduren zolang het arbeidscontract nog niet is ontbonden. U bent namelijk verplicht om de zieke werknemer een geschikte werkomgeving te creëren totdat volledige arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Arbeidscontract ontbinden

U kunt overgaan tot het ontbinden van de arbeidscontact indien geschikte werkomgeving niet gecreëerd kan worden. Dat een werknemer meer dan 24 maanden ziek is, is geen aanleiding om hem/haar een ontslagbrief te sturen. U heeft hiervoor namelijk toestemming nodig van het UWV. Een verzoek hiervoor doet u schriftelijk.

Fictieve dienstverband

Er zijn werkgevers die het arbeidscontract met de werknemer niet ontbinden maar dit gewoon laten voortzetten zonder salaris doorbetaling. Aan het niet ontbinden van het arbeidscontract kleven risico’s aan. De werknemer kan na herstel opeisen dat hij terugkeert naar zijn werk. Er zijn ook situaties denkbaar dat uw onderneming verkoopt of reorganiseert ontstaat het risico dat de zieke werknemer op staande voet wordt ontslagen. In dit geval zal de ontslagvergoeding enorm gestegen zijn.

Wederzijds goedvinden

Het arbeidscontract kan ontbonden worden met wederzijds goedvinden. De medewerking van de zieke medewerker is hiervoor vereist. Ontslag met wederzijds goedvinden kunt u in goed overleg de hoogte van de ontslagvergoeding bepalen. In de meeste gevallen is het verstandiger om samen eruit te komen. Het is wel aanbevolen om deskundig advies in te winnen bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Ontslagvergoeding

Heeft u toestemming van het UWV ontvangen om de werknemer te ontslaan dan bent u verplicht om een ontslagvergoeding te voldoen. Er is op dit moment niets in de wet geregeld inzake ontslagvergoeding na twee jaar ziekte. Er is wel in een wetsvoorstel voor een overheidscompensatie van de ontslagvergoeding na 24 maanden ziekte.