Tijdelijk of vast dienstverband?

Tijdelijk of vast dienstverband na contractverlenging?

Geplaatst op 15 december 2016

Sinds juli 2015 zijn de regels wanneer sprake is van een tijdelijk of een vast dienstverband, de zogenaamde ketenregeling, aangepast. Er is sprake van een vast dienstverband wanneer meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd of wanneer het dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd. Deze keten kan worden doorbroken als tussen twee contracten een periode van ten minste zes maanden zit.

Let op!
In sommige cao’s is van deze ketenregeling afgeweken, bijvoorbeeld bij uitzendkrachten. De wettelijke periode van twee jaar voor een tijdelijk contract, mag bij cao worden verlengd tot maximaal vier jaar en het aantal tijdelijke contracten mag in plaats van drie naar zes worden verhoogd. Ook is de ketenregeling niet van toepassing op jongeren tot 18 jaar die niet meer dan twaalf uur per week werken. Is op de arbeidsovereenkomsten een cao van toepassing, dan is het goed om even na te gaan of die cao op deze punten afwijkt van de wettelijke ketenregeling.

Arbeidsovereenkomst van vóór 1 juli 2015
Ook belangrijk: de huidige ketenregeling geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vanaf 1 juli 2015. Op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2015 is de oude ketenregeling nog van toepassing. Deze hield in dat er na drie tijdelijke contracten of na een periode van meer dan drie jaar een vast dienstverband bestaat. Deze keten kon worden doorbroken indien er tussen twee contracten een periode van ten minste drie maanden zat.

Voorbeeld
Een voorbeeld: op 1 mei 2015 heeft u een werknemer aangenomen op basis van een tijdelijk contract voor de duur van drie jaar. Omdat het contract vóór 1 juli 2015 is aangegaan, geldt de oude ketenregeling nog, waarbij een tijdelijk contract maximaal drie jaar mag duren. Het contract loopt nu op 1 mei 2018 af, zonder dat sprake is van een vast dienstverband. Vergeet echter niet om de werknemer uiterlijk een maand voordat het contract eindigt schriftelijk te laten weten of u het dienstverband voortzet of niet.